Avenes, Mālpils pag., Siguldas nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1884

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

80740040140

Kadastra apzīmējums:

80740040138

80740040139

Platība, ha:

9.9

Izsoles sākums:

22.05.2024 14:00

Pieteikties var līdz:

12.06.2024 14:00

Izsoles beigas:

19.06.2024 14:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

890 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

915 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740040138

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740040139

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 37

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv