Lauku Kallas, Beļavas pag., Gulbenes nov. (Pārdod)

Izsoles numurs:

1883

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

50440010007

Kadastra apzīmējums:

50440020127

50440020224

Platība, ha:

2.93

Izsoles sākums:

22.05.2024 13:00

Pieteikties var līdz:

12.06.2024 13:00

Izsoles beigas:

19.06.2024 13:00

Sākuma cena:

7 800 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena:

7 825 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

 

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

 

Papildus informācija:

Tiek pārdotas divas atdalāmas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5044 002 0127  ( kopējā platība 1.96 ha) un 5044 002 0224 ( kopējā platība 0.9735 ha), kas tiks nodalītas no nekustamā īpašuma “Lauku Kallas”, ar kadastra Nr. 5044 001 0007, atsevišķā īpašumā 2.9335 ha platībā.

Īpašuma sadali veic ALTUM.

 

Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

 

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv