Zaļie tīrumi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1881

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

78520010096

Kadastra apzīmējums:

78520010058

Platība, ha:

14.89

Izsoles sākums:

16.05.2024 13:00

Pieteikties var līdz:

06.06.2024 13:00

Izsoles beigas:

13.06.2024 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 335 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 360 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78520010058

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 44

Nomniekam ir jāveic īpašuma iekopšanas darbus par saviem līdzekļiem, par ko var tikt piemērota atlaide nomas maksai uz 2 gadiem līdz 30% no nomas cenas, pēc īpašuma sakopšanas.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš - 6 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel.28398474

tel.27899497

zemesfonds@altum.lv