Ziemeļi, Ošupes pag., Madonas nov. (Pārdod)

Izsoles numurs:

1865

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

70820010028

Kadastra apzīmējums:

70820010028

Platība, ha:

0.44

Izsoles sākums:

19.04.2024 16:00

Pieteikties var līdz:

14.05.2024 16:00

Izsoles beigas:

21.05.2024 16:00

Sākuma cena:

5 000 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena:

5 025 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

 

Lietošanas mērķis – Zeme ar apbūvi

 

Papildus informācija:

Tiek pārdots no nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70820010028 atdalāms zemes gabals aptuveni 0.44 ha platībā (tai skaitā, zeme zem ēkām 0.2ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.24 ha) ar apbūvi.

Pēc atdalīšanas un uzmērīšanas zemes platības var tikt precizētas. Visas ar atdalīšanu saistītās darbības veic un izmaksas sedz pircējs. Zemes fonds izsniedz pircējam pilnvaru minēto darbību veikšanai.

 

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv