Zemturi, Vecpils pag., Dienvidkurzemes nov. (Pārdod)

Izsoles numurs:

1857

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

64940020040

Kadastra apzīmējums:

64940020040

Platība, ha:

31.0

Izsoles sākums:

16.04.2024 13:00

Pieteikties var līdz:

09.05.2024 13:00

Izsoles beigas:

16.05.2024 13:00

Sākuma cena:

159 900 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena:

159 925 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

 

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

 

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64940020040

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38

 

Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

 

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv