Jaunkārkliņi, Skaņkalnes pag., Valmieras nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1837

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

96840050086

Kadastra apzīmējums:

96840050072

96840050086

Platība, ha:

19.7

Izsoles sākums:

02.04.2024 13:30

Pieteikties var līdz:

23.04.2024 13:30

Izsoles beigas:

30.04.2024 13:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 575 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Drošības naudas apmērs:

258 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96840050072

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 44

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96840050086

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 44

Īpašumā ir veikti sakopšanas darbi – novākts krūmu apaugums.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv