Zuši, Rundāles pag., Bauskas nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1810

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40760050044

Kadastra apzīmējums:

40760050044

40760050045

Platība, ha:

14.8

Izsoles sākums:

08.03.2024 13:30

Pieteikties var līdz:

02.04.2024 13:30

Izsoles beigas:

09.04.2024 15:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 220 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

7 150 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40760050044

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 53

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40760050045

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 15

Nomniekam ir jāveic īpašuma iekopšanas darbi par saviem līdzekļiem, par to nomas maksai tiks piemērota atlaide nākamajiem diviem gadiem 25% apmērā.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ilona Maskale

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv