Dravnieku pļavas, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1752

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

44540070192

Kadastra apzīmējums:

44540070150

44540070186

Platība, ha:

18.5

Izsoles sākums:

29.01.2024 14:30

Pieteikties var līdz:

19.02.2024 14:30

Izsoles beigas:

26.02.2024 14:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 480 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Drošības naudas apmērs:

148 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Īpašuma sastāvā esošais mežs netiek iznomāts.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44540070150

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 36

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44540070186

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ilona Maskale

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv