Kalnstoļi, Gaiķu pag., Saldus nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1750

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

84520010270

Kadastra apzīmējums:

84520010212

Platība, ha:

10.11

Izsoles sākums:

26.01.2024 11:30

Pieteikties var līdz:

16.02.2024 11:30

Izsoles beigas:

23.02.2024 11:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 010 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 235 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zeme pieejama nomai pēc ražas novākšanas ar 2024.gada septembri.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84520010212

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv