Mazrentes, Limbažu pag., Limbažu nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1672

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

66640020163

Kadastra apzīmējums:

66640020157

Platība, ha:

4.45

Izsoles sākums:

03.11.2023 16:00

Pieteikties var līdz:

24.11.2023 16:00

Izsoles beigas:

01.12.2023 16:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

495 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

545 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Īpašumā ir veikta apauguma novākšana un augsnes virskārtas frēzēšana.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66640020157

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nekustamais īpašums pieejams nomai sākot ar 01.01.2024.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ilona Maskale

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv