Jaunbērziņi, Brenguļu pag., Valmieras nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1591

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

96460030118

Kadastra apzīmējums:

96460030118

Platība, ha:

12.03

Izsoles sākums:

09.05.2023 15:30

Pieteikties var līdz:

30.05.2023 15:30

Izsoles beigas:

06.06.2023 15:35

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 575 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 125 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96460030118

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomnieka pienākums par saviem līdzekļiem novākt uz meliorēta LIZ īpašuma šobrīd esošo krūmu apaugumu un iekopt LIZ ne ilgāk kā 1 gada laikā izmantošanai jebkuras citas lauksaimniecībā atbalstāmas kultūras audzēšanai.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv