Ragaiņi, Smiltenes pag., Smiltenes nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1558

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

94800020240

Kadastra apzīmējums:

94800020240

Platība, ha:

16.6

Izsoles sākums:

15.03.2023 16:00

Pieteikties var līdz:

14.04.2023 16:00

Izsoles beigas:

21.04.2023 17:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 075 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

4 325 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process/

Īpašuma izmantošanas mērķis - lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94800020240

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 31

Īpašuma sastāvā esošās ēkas ar tām piegulošo zemi un īpašuma sastāvā esošais mežs netiek iznomāts.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv