Rozes, Stradu pag., Gulbenes nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1551

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

50900030034

Kadastra apzīmējums:

50900030034

Platība, ha:

2.69

Izsoles sākums:

13.03.2023 14:30

Pieteikties var līdz:

03.04.2023 14:30

Izsoles beigas:

12.04.2023 14:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

220 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Drošības naudas apmērs:

50 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 50900030034

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Tiek iznomāta uz kartes iezīmētā daļa ~ 2.79 ha ( LIZ-2.69ha).

Aktuālā platība tiks precizēta pie īpašuma sadalīšanas un instrumentālās uzmērīšanas.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv