Bebri, Kocēnu pag., Valmieras nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1486

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

96640060060

Kadastra apzīmējums:

96640060059

96640060060

96640060061

Platība, ha:

12.25

Izsoles sākums:

29.11.2022 15:30

Pieteikties var līdz:

20.12.2022 15:30

Izsoles beigas:

28.12.2022 15:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

980 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 455 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96640060059

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96640060060

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96640060061

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv