Kalnozoliņi, Brunavas pag., Bauskas nov. (Iznomā)

Izsoles numurs:

1485

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40460150037

Kadastra apzīmējums:

40460150037

Platība, ha:

9.33

Izsoles sākums:

28.11.2022 14:30

Pieteikties var līdz:

19.12.2022 14:30

Izsoles beigas:

27.12.2022 14:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 375 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 475 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Drošības naudas iemaksas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

  Uz īpašuma ir iesēti ziemāji, kurus ir tiesības novākt pēdējam nomniekam.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40460150037

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv