Vallas, Iecavas pagasts, Bauskas novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1456

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40640100803

Kadastra apzīmējums:

40640060505

40640060506

Platība, ha:

12.78

Izsoles sākums:

14.09.2022 13:00

Izsoles beigas:

12.10.2022 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 175 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 3 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Pieteikšanās termiņš

05.10.2022 13:00

Rokasnaudas apmērs:

118 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40640060505

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40640060506

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv