Avotiņi, Kadiķu iela 19, Piltene, Ventspils novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1450

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

98330080088, 98130030303

Kadastra apzīmējums:

98330080089

98130030303

Platība, ha:

6.35

Izsoles sākums:

05.09.2022 13:00

Izsoles beigas:

03.10.2022 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

375 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

635 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Tiek iznomāti divi īpašumi kopā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98330080089

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 25

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98130030303

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: -

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv