Steigas, Brunavas pagasts, Bauskas novads (Pārdod)

Izsoles numurs:

1419

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40460190020

Kadastra apzīmējums:

40460190020

Platība, ha:

8.5

Izsoles sākums:

27.06.2022 12:00

Izsoles beigas:

22.07.2022 12:00

Sākuma cena:

55 250 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena:

55 300 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

15.07.2022 12:00

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

 

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40460190020

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 50

Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

 

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv