Gārņi, Bērzpils pagasts, Balvu novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1414

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

38500070061

Kadastra apzīmējums:

38500070061

38500070062

Platība, ha:

6.8

Izsoles sākums:

03.06.2022 12:00

Izsoles beigas:

05.07.2022 12:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

675 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

700 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

28.06.2022 12:00

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu.

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija;

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38500070061

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38500070062

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655, 28398474

zemesfonds@altum.lv