Dravnieks, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1390

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

70900010012

Kadastra apzīmējums:

70900010012

70900010018

70900010022

Platība, ha:

25.2

Izsoles sākums:

10.05.2022 16:00

Izsoles beigas:

24.05.2022 14:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 760 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Pieteikšanās termiņš

19.05.2022 14:00

Rokasnaudas apmērs:

176 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70900010012

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70900010018

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70900010022

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 32

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv