Pipari 1, Indrānu pagasts, Madonas novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1387

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

70580010114

Kadastra apzīmējums:

70580010114

70580010121

70580030033

70580030061

70580080010

70580100007

Platība, ha:

25.2

Izsoles sākums:

10.05.2022 15:30

Izsoles beigas:

24.05.2022 12:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 510 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Izsole ir atcelta

Pieteikšanās termiņš

19.05.2022 12:30

Rokasnaudas apmērs:

151 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580010114

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580010121

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 33

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580030033

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580030061

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580080010

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580100007

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv