Tīrumnieki, Blomes pagasts, Smiltenes novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1381

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

94460030158

Kadastra apzīmējums:

94460030158

Platība, ha:

20.1

Izsoles sākums:

06.05.2022 12:00

Izsoles beigas:

03.06.2022 12:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 610 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Pieteikšanās termiņš

27.05.2022 12:00

Rokasnaudas apmērs:

160 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

 Papildus informācija:

Tiek iznomāta viena zemes vienība.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94460030158

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Ja uz īpašuma ir iesēta raža, tad īpašums ir pieejams nomai pēc ražas novākšanas, sākot ar 1.septembri.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfondsaltum.lv