Jaunkroņi, Brunavas pagasts, Bauskas novads (Pārdod)

Izsoles numurs:

1377

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40460080073

Kadastra apzīmējums:

40460080073

Platība, ha:

9.31

Izsoles sākums:

02.05.2022 12:00

Izsoles beigas:

30.05.2022 12:00

Sākuma cena:

59 700 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Pieteikšanās termiņš

23.05.2022 12:00

Rokasnaudas apmērs:

5 970 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40460080073

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 60

Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv