Staburagi, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1374

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

76440040048

Kadastra apzīmējums:

76440030191

76440030352

76440040048

Platība, ha:

13.6

Izsoles sākums:

27.04.2022 12:00

Pieteikties var līdz:

18.05.2022 12:00

Izsoles beigas:

25.05.2022 12:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

875 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

900 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

 Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76440030191

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76440030352

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76440040048

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

 Īpašuma sastāvā esošais mežs netiek iznomāts.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfondsaltum.lv