Staburagi, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1374

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

76440040048

Kadastra apzīmējums:

76440030191

76440030352

76440040048

Platība, ha:

13.6

Izsoles sākums:

27.04.2022 12:00

Izsoles beigas:

25.05.2022 12:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

875 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Pieteikšanās termiņš

18.05.2022 12:00

Rokasnaudas apmērs:

88 EUR

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

 Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76440030191

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76440030352

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76440040048

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

 Īpašuma sastāvā esošais mežs netiek iznomāts.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfondsaltum.lv