Sīpoliņi, Mazdārzi, Kadeģi, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1369

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

64760010005, 64760010154, 64760030028

Kadastra apzīmējums:

64760010005

64760010006

64760010105

64760010103

64760030028

Platība, ha:

28.5

Izsoles sākums:

21.04.2022 12:00

Izsoles beigas:

19.05.2022 12:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

4 275 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

5 500 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

12.05.2022 12:00

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Tiek iznomāti trīs īpašumi kopā:

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64760010005

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64760010006

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64760010105

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64760010103

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64760030028

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 20

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfondsaltum.lv