Jāņupītes, Vidi, Pauguri, Zentenes pagasts, Tukuma novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1296

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

90960040252, 90960040253, 90960040262

Kadastra apzīmējums:

90960040250

90960040251

90960040249

Platība, ha:

16.05

Izsoles sākums:

02.02.2022 13:00

Izsoles beigas:

16.02.2022 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 440 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 465 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

11.02.2022 13:00

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Tiek iznomāti trīs nekustamie īpašumi kopā:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90960040250

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 43

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90960040251

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90960040249

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Līga Rubene

tel. 27899497

zemesfonds@altum.lv