Inķēnlauki, Variešu pagasts, Jēkabpils novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1292

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

56940030242

Kadastra apzīmējums:

56940030033

56940030248

56940030249

Platība, ha:

11.4

Izsoles sākums:

27.01.2022 13:00

Izsoles beigas:

10.02.2022 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

800 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

825 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

07.02.2022 13:00

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56940030033

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56940030248

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56940030249

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv