Āpšu mājas, Kubulu pagasts, Balvu novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1289

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

38580010052

Kadastra apzīmējums:

38580010052

Platība, ha:

4.8

Izsoles sākums:

24.01.2022 11:00

Izsoles beigas:

07.02.2022 11:15

Sākuma cena (gadā bez PVN):

275 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

725 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Tiek iznomāta tikai lauksaimniecības zemes platība bez ēkām.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38580010052

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 23

 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko   nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas   izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā -   pēdējam nomniekam, pierobežniekam,   jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

   Ina Alksne

   tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv