Zvirbuļi, Kubulu pagasts, Balvu novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1288

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

38580010063

Kadastra apzīmējums:

38580010063

Platība, ha:

15.5

Izsoles sākums:

24.01.2022 10:00

Izsoles beigas:

07.02.2022 15:45

Sākuma cena (gadā bez PVN):

930 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 605 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

02.02.2022 15:30

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Tiek iznomāta tikai lauksaimniecības zemes platība bez ēkām.

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38580010063

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 29

 Īpašuma sastāvā esošais mežs netiek iznomāts.

 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

   Ina Alksne

   tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv