Mediņi, Ādažu pagasts, Ādažu novads (Pārdod)

Izsoles numurs:

1284

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

80440030277

Kadastra apzīmējums:

80440030277

Platība, ha:

1.71

Izsoles sākums:

21.01.2022 14:00

Izsoles beigas:

04.02.2022 14:00

Sākuma cena:

1 300 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena:

1 300 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

01.02.2022 14:00

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

 

Lietošanas mērķis – Meža zeme

 

Papildus informācija:

Tiek pārdota atdalāma meža zeme aptuveni 1.71 ha platībā, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Mediņi”, ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0277.

Pircējam jāveic atdalīšanas process par saviem līdzekļiem.

 

Tiek pārdota attēlā redzamā daļa, kas iezīmēta ar zilu.

 

Pircējam jāņem vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" minimālā jaunveidojumā zemes gabala platība meža teritorijā ir 2 ha.

 

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv