Kārlis, Bukaišu pagasts, Dobeles novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1280

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

46560060221

Kadastra apzīmējums:

46560060221

46560060222

Platība, ha:

5.07

Izsoles sākums:

13.01.2022 15:00

Izsoles beigas:

27.01.2022 15:50

Sākuma cena (gadā bez PVN):

760 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 725 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Pieteikšanās termiņš

24.01.2022 15:00

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

 Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46560060221

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 65

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46560060222

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 65

Īpašums pieejams nomai pēc ražas novākšanas.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv