Dižturības, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1236

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

64600090101

Kadastra apzīmējums:

64600090101

64600090120

Platība, ha:

16.81

Izsoles sākums:

14.10.2021 10:30

Izsoles beigas:

28.10.2021 10:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 340 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64600090101

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 32

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64600090120

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 29

Nomas tiesības pieejamas ar 1.novembri.

 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

   Gunta Vespere

   tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv