Jaungravas, Seces pagasts, Aizkraukles novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1223

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

32780070319

Kadastra apzīmējums:

32780070102

32780070119

Platība, ha:

44.3

Izsoles sākums:

09.09.2021 13:00

Izsoles beigas:

23.09.2021 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 200 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32780070102

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 25

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32780070119

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ivars Rubenis

  tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv