Vidus Liepiņas, Raunas pagasts, Smiltenes novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1222

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

42760080090

Kadastra apzīmējums:

42760080090

Platība, ha:

4.41

Izsoles sākums:

09.09.2021 12:00

Izsoles beigas:

23.09.2021 12:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

200 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42760080090

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ivars Rubenis

  tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv