Viestardi, Vānes pagasts, Tukuma novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1216

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

90880010259

Kadastra apzīmējums:

90880010259

Platība, ha:

7.86

Izsoles sākums:

02.09.2021 10:00

Izsoles beigas:

16.09.2021 10:05

Sākuma cena (gadā bez PVN):

410 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

985 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:                                                      Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90880010259 Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā. Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 28398474

zemesfonds@altum.lv