Garnizoni, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads (Iznomā)

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

78900020289

Kadastra apzīmējums:

78900020226

78900020289

Platība, ha:

8.72

Izsoles sākums:

19.07.2021 13:00

Izsoles beigas:

02.08.2021 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

440 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020226

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 43

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020289

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 55

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā. Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv