Austrumi, Mežotnes pagasts, Bauskas novads (Iznomā)

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40720030031

Kadastra apzīmējums:

40720030031

40720030032

Platība, ha:

29.7

Izsoles sākums:

19.07.2021 13:00

Izsoles beigas:

02.08.2021 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

3 990 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Ceļa servitūta teritorija

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40720030031

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 65

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40720030032

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 65

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

  Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ivars Rubenis

  tel. 26402655

 zemesfonds@altum.lv