Alūksnīte, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

70700130253

Kadastra apzīmējums:

70700130255

Platība, ha:

40.07

Izsoles sākums:

19.07.2021 11:00

Izsoles beigas:

02.08.2021 11:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 800 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi: Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija; Dabiskas ūdensteces  aizsargjoslas teritorija; Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijuTauvas joslas teritorija gar upi; Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju; Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70700130255;  Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā. Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem. 

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv