Zemenes, Ģibuļu pagasts, Talsu novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

88540160073

Kadastra apzīmējums:

88540160020

Platība, ha:

26.2

Izsoles sākums:

19.07.2021 10:00

Izsoles beigas:

02.08.2021 10:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 360 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88540160020

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40 

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Īpašums pieejams nomai pēc ražas novākšanas.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa    sākumā. Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv