Katlāpi, Naudītes pagasts, Dobeles novads (Iznomā)

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

46800030253

Kadastra apzīmējums:

46800030115

Platība, ha:

28.0

Izsoles sākums:

16.06.2021 09:00

Izsoles beigas:

02.07.2021 09:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

4 200 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46800030115

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 44

Nomas tiesības pieejamas ar septembri pēc ražas novākšanas.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 29457902

zemesfonds@altum.lv