Mūrmeži, Kauguru pagasts, Beverīnas novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

96620070029

Kadastra apzīmējums:

96620070189

Platība, ha:

4.7

Izsoles sākums:

15.06.2021 09:00

Izsoles beigas:

02.07.2021 09:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

310 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

NAV

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96620070189

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 25

 Nomas tiesības pieejamas ar 1.septembri pēc ražas novākšanas.

 Īpašuma sastāvā esošais mežs ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0188 netiek iznomāts.

 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv