Salnas, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

42640040057

Kadastra apzīmējums:

42640040057

Platība, ha:

2.0

Izsoles sākums:

15.06.2021 09:00

Izsoles beigas:

02.07.2021 09:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

120 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem;

Aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42640040057

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

 Nomas tiesības pieejamas ar 1.novembri pēc ražas novākšanas.

 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv