Siliņu zeme, Ģibuļu pagasts, Talsu novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

88540060089

Kadastra apzīmējums:

88540060087

Platība, ha:

22.78

Izsoles sākums:

08.06.2021 13:30

Izsoles beigas:

22.06.2021 13:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 370 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Dabiskas ūdensteces aizsardzības aizsargjoslas teritorija;

Ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija;

Tauvas joslas teritorija gar upi;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88540060087

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42 

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomniekam ir iespējas pārņemt tiesības uz ES atbalstu (platību maksājumiem) no iepriekšējā īpašnieka.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv