Pakalniņi, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads (Pārdod)

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

38480070042

Kadastra apzīmējums:

38480040256

38480070037

Platība, ha:

9.75

Izsoles sākums:

08.06.2021 14:00

Izsoles beigas:

22.06.2021 14:00

Sākuma cena:

17 500 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38480040256

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38480070037

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45 

Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv