Jaunkalniņi, Strazdes pagasts, Talsu novads (Pārdod)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

88860010015

Kadastra apzīmējums:

88860010015

Platība, ha:

0.9

Izsoles sākums:

07.06.2021 14:00

Izsoles beigas:

21.06.2021 14:00

Sākuma cena:

3 000 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena:

3 025 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – Cita zeme

Tiek pārdota atdalāma zeme, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Jaunkalniņi”, ar kadastra Nr. 88860010015, atsevišķā īpašumā 0.9 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies dabā pēc uzmērīšanas.

Pircējs veic priekšapmaksu par īpašumu 25% apmērā 10 dienu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas. Atlikusī pirkuma maksa tiek segta pēc jauno plānu saņemšanas, pirms īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā.

Pircējs sedz atdalīšanas izmaksas. 

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv