Vālodzes, Aizputes pagasts, Vecpils pagasts, Aizputes novads, Durbes novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

64940010060

Kadastra apzīmējums:

64420060031

64420060032

64940010070

64940010172

Platība, ha:

73.2

Izsoles sākums:

22.04.2021 12:00

Izsoles beigas:

06.05.2021 12:20

Sākuma cena (gadā bez PVN):

8 780 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

18 800 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

SIA Lattelekom gaisa pārvaldes līnija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64420060031

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64420060032

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64940010070

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 33

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64940010172

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

 Nomas tiesības pieejamas ar 1.septembri pēc ražas novākšanas.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 26645146

zemesfonds@altum.lv