Grantiņi, Mežotnes pagasts, Bauskas novads (Iznomā)

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40720030046

Kadastra apzīmējums:

40720030046

40720030085

Platība, ha:

14.4

Izsoles sākums:

22.03.2021 09:00

Izsoles beigas:

07.04.2021 09:05

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 600 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

4 450 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme.

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40720030046

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 60

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40720030085

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 60

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

  Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ivars Rubenis

  tel. 26402655

   zemesfonds@altum.lv