Stūrīši-2, Lauberes pagasts, Ogres novads (Iznomā)

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

74600040090

Kadastra apzīmējums:

74600040075

Platība, ha:

10.19

Izsoles sākums:

22.03.2021 09:00

Izsoles beigas:

07.04.2021 09:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

615 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

740 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74600040075

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

  Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ina Alksne

  tel. 67774103

  zemesfonds@altum.lv