Pastiļu Birzumnieki, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (Pārdod)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

70700030108

Kadastra apzīmējums:

70700030005

Platība, ha:

10.0

Izsoles sākums:

23.02.2021 10:00

Izsoles beigas:

09.03.2021 10:00

Sākuma cena:

29 700 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70700030005

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 43

Tiek pārdota atdalāma zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7070 003 0005, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Pastiļu Birzumnieki”, ar kadastra Nr. 7070 003 0108, atsevišķā īpašumā ar vienu zemes vienību 10.0 ha platībā.

Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 29233174

zemesfonds@altum.lv