Dervaniški, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads (Iznomā)

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

44960060171

Kadastra apzīmējums:

44960060171

Platība, ha:

4.81

Izsoles sākums:

15.02.2021 11:00

Izsoles beigas:

01.03.2021 11:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

290 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

515 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ainavu aizsardzības zonas teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44960060171

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Edgars Viziņš

tel. 67774085

zemesfonds@altum.lv